"Jeg sover ikke"

Lerret, metal og glass. (Glass aino Jensen) 48 x 60 cm. Kr 13 500.-