Skulptur til Poesiparken.

Laget til Poesiparken, Larvik etter dikt av Erik Bye.